فایل های دسته بندی علوم تربیتی

پاورپوینت فصل ششم کتاب تربیت دینی در دوره دبستان و دبیرستان (شکل گیری و تحول ایمان)

پاورپوینت فصل ششم کتاب تربیت دینی در دوره دبستان و دبیرستان (شکل گیری و تحول ایمان در دوره دبیرستان ۱۲-۱۸ سالگی) نوشته محمود نوذری در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید: پیش سازمان دهنده ضعف در ابعاد جسمانی، شناختی، احساسی و اجتماعی از مهم ترین مشخصه های دوره کودکی در قیاس با دوره نوجوانی و بزرگسالی است

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب روشهای یادگیری و مطالعه نوشته علی اکبر سیف

پاورپوینت کتاب روشهای یادگیری و مطالعه نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx در حجم 210 اسلاید: کتاب اول: روشهای یادگیری فصل اول آشنایی با مفاهیم فصل دوم نظام یاد حافظه فصل سوم فراموشی

قیمت : 119,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (تدوین گزارش تحقیق) نوشته حسن پاشا شریفی

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (تدوین گزارش تحقیق) نوشته حسن پاشا شریفی در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید: بخشی از متن: روش و مراحل تدوین گزارش تحقیق گزارش تحقیق برای رسیدن به دو هدف تنظیم می شود. نخست پژوهشگر می خواهد کاری را که انجام داده است

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق)

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق) نوشته حسن پاشا شریفی در قالب pptx و در حجم 56 اسلاید: بخشی از متن: آشنایی کامل با روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق مستلزم گذراندن واحدها

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (تحقیق فراتحلیلی) نوشته حسن پاشا شریفی

پاورپوینت فصل دهم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (تحقیق فراتحلیلی) نوشته حسن پاشا شریفی در قالب pptx و در حجم 27 اسلاید: بخشی از متن: تحقیق فرا تحلیلی- کلیات پژوهش های روان شناسی، علوم تربیتی و دیگر علوم رفتاری گاهی به نتایج متناقض می انجامند. تفاوت در تدابیر آزمایشی، موقعیت ها، ابزارها

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (تحقیق های کیفی و تاریخی) نوشته حسن پاشا شریفی

پاورپوینت فصل نهم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (تحقیق های کیفی و تاریخی) نوشته حسن پاشا شریفی در قالب pptx و در حجم 31 اسلاید: بخشی از متن: تحقیق کیفی تنها بر یک فلسفه، نظریه یا روش منحصر به فرد استوار نیست، بلکه با شماری از مکاتب مانند: سنت جامعه شناسی تفسیر گرا، به ویژه مکتب پدیدارشناسی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (تحقیق زمینه یابی) نوشته حسن پاشا شریفی

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (تحقیق زمینه یابی) نوشته حسن پاشا شریفی در قالب pptx و در حجم 20 اسلاید: بخشی از متن: تحقیق زمینه یابی یا پیمایشی تحقیق زمینه یابی روشی برای بررسی ماهیت ویژگی ها و ادراک های شخصی (نگرش ها، باورداشت ها ،عقاید و امور مورد علاقه مردم) از طریق تجزیه

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (ابزارهای اندازه گیری متغیرها، گروه سنجی)

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (ابزارهای اندازه گیری متغیرها، گروه سنجی، مقیاس ها، آزمون ها) نوشته حسن پاشا شریفی در قالب pptx و در حجم 45 اسلاید: بخشی از متن: گروه سنجی، روشی برای توصیف روابط اجتماعی بین افراد و پذیرش یا طرد فرد از طرف سایر اعضای گروه است. هدف گروه سنجی، سنجش

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (ابزارهای اندازه گیری متغیرها)

پاورپوینت فصل ششم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (ابزارهای اندازه گیری متغیرها و روش های جمع آوری داده ها) نوشته حسن پاشا شریفی در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید: بخشی از متن: مشاهده از آغاز تاریخ فعالیت های علمی تاکنون، مشاهده متداول ترین روش برای جمع آوری اطلاعات و داده ها بوده است.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (طرح های پژوهشی) نوشته حسن پاشا شریفی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (طرح های پژوهشی) نوشته حسن پاشا شریفی در قالب pptx و در حجم 58 اسلاید: بخشی از متن: طرح پژوهشی نقشه و ساختار پژوهش برای دستیابی به پاسخ پرسش های پژوهشی است. طرح پژوهشی دو هدف اساسی دارد: (۱) یافتن پاسخ پرسش های پژوهشی و (۲) کنترل واریانس

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (انواع تحقیق) نوشته حسن پاشا شریفی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (انواع تحقیق) نوشته حسن پاشا شریفی در قالب pptx و در حجم 36 اسلاید: بخشی از متن: تحقیق را بر حسب دیدگاه ها و ملاک های مختلف مانند هدف موضوع، روش و مانند این ها به انواع مختلف طبقه بندی می کنند.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (جامعه ی تحقیق و نمونه گیری) حسن پاشا شریفی

پاورپوینت فصل سوم کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری (جامعه ی تحقیق و نمونه گیری) نوشته حسن پاشا شریفی در قالب pptx و در حجم 41 اسلاید: بخشی از متن: جامعه ی آماری هدف اساسی هر تحقیق، کشف اصول و قوانین کلی حاکم بر یک جامعه آماری است.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 196