فایل های دسته بندی کاربردی

اکشن ابر به دور سوژه

این اکشن فوتوشاپ کار شما برای ساخت ابر به دور سوژه را راحت تر کرده است

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه نرم افزار عمق سنج

این نرم افزار برای دانش آموزان،دانشجویان،تراشکاران و ... مفید است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نرم افزار آموزشی زاویه سنج

دانلود نرم افزار آموزشی زاویه سنج

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه نرم افزار آموزشی کولیس

دانلود مجموعه نرم افزار آموزشی کولیس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه نرم افزار آموزشی میکرومتر

دانلود مجموعه نرم افزار آموزشی میکرومتر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نرم افزار آموزش میکرومتر 1-0 اینچی با دقت 0.001

این نرم افزار برای دانش آموزان،دانشجویان،تراشکاران و ... مفید است.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نرم افزار آموزش میکرومتر 0-25 میلی متری با دقت 0.001 میلی متر

دانلود نرم افزار آموزش میکرومتر 0-25 میلی متری با دقت 0.001 میلی متر

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نرم افزار آموزش عمق سنج اندازه گیری با دقت 0.01 میلی متری

این نرم افزار برای دانش آموزان،دانشجویان،تراشکاران و ... مفید است.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نرم افزار آموزش میکرومتر 0-25 میلی متری با دقت 0.01 میلی متر

این نرم افزار برای دانش آموزان،دانشجویان،تراشکاران و ... مفید است.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نرم افزار آموزش عمق سنج اندازه گیری با دقت 0.001 میلی متری

این نم افزار برای دانش آموزان،دانشجویان،تراشکاران و ... مفید است.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 11