فایل های دسته بندی صنایع

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (بهره وری و استراتژی های بهبود آن)

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (بهره وری و استراتژی های بهبود آن) نوشته پرویز فتاحی انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 33 اسلاید جامع

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (بهبود کیفیت محصول از طریق جلوگیری از بروز عیب)

پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (بهبود کیفیت محصول از طریق جلوگیری از بروز عیب، پوکایوکه) نوشته پرویز فتاحی انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 36 اسلاید جامع

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (تکنیک شش سیگما) نوشته پرویز فتاحی

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (تکنیک شش سیگما) نوشته پرویز فتاحی انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 51 اسلاید جامع: بخشی از متن: مفاهیم شش سیگما

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA)

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA) نوشته پرویز فتاحی انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید جامع

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (کایزن و نوآوری) نوشته پرویز فتاحی

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (کایزن و نوآوری) نوشته پرویز فتاحی انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 48 اسلاید جامع

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (الگوبرداری) نوشته پرویز فتاحی

پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (الگوبرداری) نوشته پرویز فتاحی انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 46 اسلاید جامع

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن FMEA)

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن FMEA) نوشته پرویز فتاحی انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید جامع

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (گسترش عملکرد کیفیت QFD)

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (گسترش عملکرد کیفیت QFD) نوشته پرویز فتاحی انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 47 اسلاید جامع

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (تعالی سازمانی و جوایز کیفیت)

پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (تعالی سازمانی و جوایز کیفیت) نوشته پرویز فتاحی انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 38 اسلاید جامع

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (استاندارد های مدیریت کیفیت)

پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (استاندارد های مدیریت کیفیت) نوشته پرویز فتاحی انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 41 اسلاید جامع

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (مدیریت کیفیت جامع)

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری (مدیریت کیفیت جامع) نوشته پرویز فتاحی انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 51 اسلاید جامع

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 11